Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
16 / 2018 Privind aprobarea reţelei şcolare pentru anul 2018-2019 2018-04-12
15 / 2018 Privind aprobare studiu de oportunitate pentru elaborarea planului urbanistic zonal "COMPLEX ZOOTEHNIC SUINE" 2018-04-12
14 / 2018 Privind încetarea mandatului d-nului consilier Jidveian Aurel şi validarea mandatului unui nou consilier pe locul devenit vacant 2018-03-30
13 / 2018 Privind acordarea unui ajutor de urgenţă dl. STRÂMBU MIRCEA- CONSTANTIN domiciliat în Satul Vad, Nr. 9 2018-02-28
12 / 2018 Privind trecerea in patrimoniul privat al comunei SERCAIA, a unor suprafeţe de teren 2018-02-28
11 / 2018 Privind aprobarea preţurilor de începere a licitaţiei în vederea exploatării masei lemnoase prin modalitatea prestării de servicii 2018-02-28
10 / 2018 Privind aprobarea bugetului local pe anul 2018 precum si aprobarea utilizării excedentului bugetului local 2018-02-28
9 / 2018 Privind aprobarea activitatii desfasurata de asistenţii personali persoanelor cu handicap grav pe semestrul II al anului 2017 2018-02-28
8 / 2018 Privind reactualizarea valorii bunurilor cuprinse in inventarul domeniului public al com Sercaia la poziţiile 35 si 36 " DRUM DE EXPLOATARE AGRICOL" ca urmare a finalizării investiţii îmbunătăţirea şi dezvoltarea infrastructurii drumurilor de expioataţie agricolă din comuna Şercaia, judeţul Braşov, finanţat prin FEADR. 2018-02-28
7 / 2018 Privind reorganizarea “Serviciului Public de Alimentare cu apă şi Canalizare - epurare" fără personalitate juridică, din structura aparatului de specialitate al primarului comunei Şercaia, judeţul Braşov, într-un serviciu cu personalitate juridică, organizat în subordinea Consiliului Local al comunei Şercaia, sub denumirea "Serviciul Public Apă şi Canalizare Şercaia”, în conformitate cu dispoziţiile art. II din Legea serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare nr. 241/2006, modificată şi completată prin Legea nr. 224/30.07.2015 2018-01-30
6 / 2018 Privind aprobarea planului de acţiuni si lucrări de interes local pe anul 2018,prestate de beneficiarii de ajutor social 2018-01-30
5 / 2018 Privind oportunitatea asocierii COMUNEI ŞERCAIA cu Asociaţia PROCULT MĂRGINENI în vederea sprijinirii pentru depunerea şi implementarea Proiectului "Iniţializarea traseelor turistice pe teritoriul GAL Răsăritul Ţării Făgăraşului, constituirea de trasee tematice pedestre, ecvestre şi cicloturism, informarea turiştilor, şi promovarea potenţialului tursitic al zonei” 2018-01-30
4 / 2018 Privind buna gospodărire a comunei Şercaia 2018-01-30
3 / 2018 Privind instituirea taxei locale pentru soluţionarea cererilor de divorţ pe cale administrativă 2018-01-30
2 / 2018 Privind aprobarea solicitării prelungirii cu 3 luni a scrisorii de garanţie bancară nr. IG153301273/15.12.2015 în valoare de 1.924.252 lei, de la Fondul de Garantare a Creditului Rural pentru finanţarea proiectului îmbunătăţirea şi dezvoltarea infrastructurii drumurilor de exploataţie agricolă în comuna Şercaia, judeţul Braşov, derulat prin PNDR 2014-2020 2018-01-30
Înapoi