Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
1 / 2018 Privind accesul fără perceperea de taxe la obiectivul de investiţii îmbunătăţirea şi dezvoltarea infrastructurii drumurilor de expioataţie agricolă din comuna Şercaia, judeţul Braşov, finanţat prin FEADR, pentru o perioadă de 5 ani de la finalizarea 2018-01-30
32 / 2016 Privind aprobarea preturilor de pornire pentru valorificarea masei lemnoase din fondul forestier al comunei Șercaia prin licitație publica si aprobare preț pentru lemn foc populație din partizile 1390, 1416, 1417, 1418. 2016-12-29
31 / 2016 Privind aprobarea preturilor de începere a licitației în vederea exploatării masei lemnoase prin modalitatea prestării de servicii. 2016-12-29
30 / 2016 Privind susţinerea tradiţiilor locale cu prilejul sărbătorilor de iarnă. 2016-12-29
26 / 2016 Privind aprobarea prețurilor de referință ce urmează a fi folosite în anul 2017 la calculul actelor de punere în valoare a masei lemnoase marcate din proprietatea Comunei Șercaia. 2016-11-10
25 / 2016 Privind aprobarea modului de valorificare a sortimentelor de masă lemnoasă rezultate din partizile P1355 și P1356. 2016-11-10
24 / 2016 Privind aprobarea acordării unui ajutor de înmormântare. 2016-11-10
22 / 2016 Privind aprobarea prelungirii proiectului Educația, o cale spre viitor din cadrul Programului RO10 „Copii și tineri în situații de risc și inițiative locale și regionale pentru reducerea inegalităților naționale și programe de incluziune socială”, finanțat prin Mecanismul Financiar al Spațiului Economic European 2009-2014 (Granturile SEE 2009-2014) cu activitățile aferente facilității PLUS 2016-11-10
21 / 2016 Privind scoaterea la licitatie in vederea vanzarii si aprobarea pretului /mp a terenului inscris in CF. 100020 102502 situate in intravilanul localitatii Şercaia (loturi case de locuit). 2016-09-21
20 / 2016 Privind numirea a doi reprezentanţi ai Consiliului Local Şercaia în Consiliu de administrație al Şcolii Gimnaziale Şercaia. 2016-09-21
19 / 2016 Privind aprobarea centralizatorului cheltuielilor pe categorii de lucrări pentru investiţia ,,garaj plus birouri “. 2016-09-21
18 / 2016 Privind acordarea unui ajutor de urgenţă d-nei Corşatea Aurelia,domiciliată în loc.Ileni, nr.283, com.Mândra,jud.Braşov 2016-09-21
17 / 2016 Privind aprobarea preţurilor de începere a licitaţiei în vederea exploatării masei lemnoase prin modalitatea prestării de servicii. 2016-09-21
16 / 2016 Privind aprobarea preţurilor de pornire pentru valorificarea masei lemnoase din fondul forestier al comunei Şercaia prin licitatie publică şi aprobare preţului pentru lemn de foc pentru populaţie din partizile 1343.1354 2016-09-21
15 / 2016 Privind aprobarea activitatii desfasurata de asistentii personali ai persoanelor cu handicap grav pe semestrul I al anului 2016 2016-08-05
Înapoi