Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
14 / 2016 Privind atribuirea unei sume de 4000 lei pentru organizarea ,,Zilele Hãlmeagului” 2016-08-05
13 / 2016 Privind alegerea presedintelui de sedinta 2016-06-25
12 / 2016 Privind aprobarea vanzarii si a pretuluimp pentru terenurile inscrise in C.F.102069 in suprafata de 285mp si C.F. 102068 cu suprafata de 220mp 2016-08-05
11 / 2016 Privind acordarea unui ajutor de urgenta dl. Munteanu Ovidiu domiciliat in com Sercaia nr 323 2016-08-05
10 / 2016 Privind aprobarea scoaterea la licitatie in vederea închirierii si a pretului de începere a licitatiei, pentru grajdul, situat in fosta ferma A.E.I. Sercaia , inscris in CF 100275 2016-08-05
9 / 2016 Privind stergerea folosintei gratuite, inscrisa in favoarea dl . HATEA –KLUSCH EWALD în C.F.101429 , cu suprafata de 500mp - proprietate privata a comunei Sercaia 2016-08-05
8 / 2016 Privind darea in folosinta gratuita a unei suprafete de 135,18 mp 2016-07-08
7 / 2016 Privind aprobarea preturilor de incepere a licitatiei 2016-07-08
6 / 2016 Privind alegerea comisiilor de specialitate 2016-07-08
5 / 2016 Privind alegerea viceprimarului 2016-06-25
4 / 2016 Privind alegerea presedintelui de sedinta 2016-06-25
3 / 2016 Privind constituirea consiliului local 2016-06-25
2 / 2016 Privind aprobarea raportului comisiei de validare 2016-06-25
1 / 2016 Privind alegerea comisiei validare 2016-06-25
45 / 2013 Privind aprobarea semnarii contractului de credit in valoare de 2.094.000 lei 2013-11-30
Înapoi