Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
20 / 2013 Privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2013 2013-05-29
18 / 2013 Privind aprobarea scoaterii la licitatie in vederea concesionarii unui teren intravilan in suprafata de 54 300,00 mp propietatea comunei Sercaia inscris in CF 101779 2013-04-08
17 / 2013 Privind aprobarea Regulamentului de conferire a titlului de Cetatean de onoare al comunei Sercaia 2013-04-08
16 / 2013 Privind achizitionarea de insemne nationale 2013-04-08
15 / 2013 Privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2013 2013-04-08
14 / 2013 Privind aprobarea solicitarii prelungirii cu 12 luni a scrisorii de garantie bancara 5.601.658.70 lei, de la Fondul de Garantare a Creditului Rural pentru finantarea obiectivelor derulate prin FEADR-PNDR, Masura 322 2013-04-08
13 / 2013 Privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2013 pentru suprafata de padure proprietatea comuneei sercaia, data in administrare Ocolului silvic Fagaras 2013-03-11
12 / 2013 Privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2012 a ocolului silvic Fagaras, aferent contractului de administrare pentru padurea comunei Sercaia 2013-03-11
11 / 2013 Privind utilizarea excedentului bugetului local, in cursul anului 2013 2013-03-11
10 / 2013 Privind dezlipirea imobilului-teren situat in localitatea Sercaia identificat in CF101714 Nr top 3139/1/4/2 2013-02-20
9 / 2013 Privind scutirea de impozite pentru cladiri si terenuri ce apartin Societatii de binefacere DIAKONIA FAGARAS pentru anul 2013 2013-02-20
7 / 2013 Proiectul de hotarare privind aprobarea contului de executie a bugetului comunei Sercaia pentru anul 2012 2013-02-20
6 / 2013 Privind trecerea in patrimoniul public al comunei Sercaia a imobilelor inscrise in CF100417 2013-02-20
5 / 2013 Avand in vedere proiectul de hotarare, initiat de domnul viceprimar Popa Valeriu, cu referire la acordul de pasunat pe teritoriul administrativ al comunei Sercaia 2013-01-14
4 / 2013 Privind aplicarea metodologiei de aplicare a HG NR 333/2003 a legii nr 650/2002 de aprobare a Og NR 99 cu referire la comercializarea produselor si serviciilor 2013-01-14
Înapoi