Alegeri locale 2016

ALEGERI LOCALE 2016 - COMUNA SERCAIA

 

 

 

 

 

     COMUNICAT - în vederea constituirii secţiilor de votare competitorii electorali pot depune pana la data de 27.05.2016. cel târziu, reprezentanţii pe care îi desemnează în aceasta


Hotărârea nr. 1/26.04.2016 - Pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale 2016

 

Proces verbal de afisare a Hotararii nr. 1


Hotărârea nr. 2/26.04.2016 - Pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale 2016

 

Proces verbal de afisare a Hotararii nr. 2


Hotărârea nr. 3/26.04.2016 - Pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale 2016

 

Proces verbal de afisare a Hotararii nr. 3


Hotărârea nr. 4/26.04.2016 - Pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale 2016

 

Proces verbal de afisare a Hotararii nr. 4


Hotărârea nr. 5/26.04.2016 - Pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale 2016

 

Proces verbal de afisare a Hotararii nr. 5


Hotărârea nr. 6/26.04.2016 - Pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale 2016

 

Proces verbal de afisare a Hotararii nr. 6


Hotărârea nr. 7/26.04.2016 - Pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale 2016

 

Proces verbal de afisare a Hotãrârii nr. 7


Hotărârea nr. 8/26.04.2016 - Pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale 2016

 

Proces verbal de afisare a Hotarârii nr. 8


Hotărârea nr. 9/26.04.2016 - Pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale 2016

 

Proces verbal de afisare a Hotãrârii nr. 9


HOTĂRĂREA NR. 10/12.05.2016 - Privind stabilirea numărului patrulaterelor pe fiecare pagina a buletinelor de vot


 

 

 

 

HOTĂRÂRE - privind exercitarea dreptului de vot de către persoanele arestate preventiv, persoanele arestate la domiciliu, precum şi de către persoanele aflate în executarea unei pedepse privative de libertate


HOTĂRÂRE privind modalitatea de completare a birourilor electorale de circumscripţie


HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii nr. 25/H/04.05.2016 privind modalitatea de constituire a birourilor electorale ale secţiilor de votare, cu modificările şi completările ulterioare


HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea Hotărârii nr. 15 H/18.04.2016 privind procedura de acreditare la alegerile pentru autorităţile administraţiei publice locale din anul 2016


HOTĂRÂRE privind procedura de acreditare la alegerile pentru autorităţile administraţiei publice locale din anul 2016


HOTĂRÂRE privind unele măsuri referitoare la exercitarea dreptului de vot prin intermediul urnei speciale la alegerile pentru autorităţile administraţiei publice locale din anul 2016


PRIMAR - ordinea pe buletinele vot - CIRCUMSCRIPŢIA ELECTORALĂ NR. 46, COMUNA ŞERCAIA


Proces verbal nr. 13


Proces verbal nr. 15


 

 

 

 

 


     13.04.2016 - COMUNICAT BEC Nr. 46 - Sercaia


     15.04.2016 - Proces verbal Nr. 1


     Informare pentru candidatii la alegerile din 5 iunie 2016


    HOTARARE privind procedura de acreditare la alegerile pentru autoritatile administratiei publice locale din anul 2016


     HOTARARE privind inregistrarea semnelor electorale, depuse si admise, potrivit legii, la Biroul Electoral Central de catre partidele politice, aliantele politice, aliantele electorale si organizatiile cetatenilor apartinand minoritatilor nationale la alegerile locale din anul 2016.


     HOTARARE privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a birourilor electorale constituite pentru alegerile locale din anul 2016.


     HOTARARE privind documentele pe care trebuie sa le contina dosarele de candidatura care vor fi depuse la birourile electorale de circumscriptie la alegerile locale din anul 2016


     HOTARARE privind stabilirea datei alegerilor locale din anul 2016


     LEGE Nr. 115 din 19 mai 2015 pentru alegerea autoritatilor administratiei publice locale, pentru modificarea Legii administratiei publice locale nr. 215/2001, precum si pentru modificarea si completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul alesilor locali.


 

TIPIZATE

 

     Modelul declaratiei de acceptare a candidaturii


     Modelul declaratiei de renuntare la candidatura


     Declaratie pe propria raspundere CNSAS


    Model Declaratie de Avere


     Model Declaratie de Interese


     Modelul opisului centralizator


     Modelul listei sustinatorilor care va fi folosit la alegerile locale


     Modelul propunerii de candidatura


     Modelul listei de candidati

Înapoi