Comisii de specialitate

 

COMISIILE DE SPECIALITATE

ORGANIZATE IN CADRUL CONSILIULUI LOCAL SERCAIA

 

COMISIA nr. 1- Pentru probleme de dezvoltare economico-socială, buget, finanțe, agricultură, silvicultură, gospodărire comunală, servicii și comerț.

 

Nr. crt

Nume prenume

Formatiunea politica

Observatii

1

Butum Ioan

PNL

președinte

2

Opriș Cornel

PNL

secretar

3

Bandi Attila

UDMR

membru

4

Prună Dan

ALDE

membru

5

Crețu Cosmin

PSD

membru

 

 

COMISIA nr. 2 - Pentru probleme de învățământ, sănătate, cultură, protecție socială, protecția mediului.

 

Nr. crt

Nume prenume

Formatiunea politica

Observatii

1

Berbecar Valeriu

PNL

președinte

2

Vulvară Dorina

PNL

secretar

3

Faraon Gheorghe

PSD

membru

 

COMISIA nr. 3 – pentru probleme de administrație publică, juiridică, apărarea ordinii și liniștii publice și a drepturilor cetățenilor, administrarea partimoniului public și privat al comunei, activități sportive și de agreement.

                               

Nr. crt

Nume prenume

Formatiunea politica

Observatii

1

Băcilă Silviu

PNL

președinte

2

Jidveian Aurel

PNL

secretar

3

Popa Valeriu

PSD

membru

Înapoi