Consilier Local ing. Creţu Cosmin

Numele şi prenumele

ing. Creţu Cosmin

Apartenenţa politică  

PSD

Contact

Email 

cretucosmin@yahoo.com

Telefon

0751288081

Comisia din care face parte

Nr. 1 Pentru probleme de dezvoltare economico-socială, buget, finanțe, agricultură, silvicultură, gospodărire comunală, servicii și comerț.

Declarație de avere   

Declaratie de avere

Declarație de interese

Declaratie de interese

Înapoi