Consilier Local ing. Opriş Cornel

Numele şi prenumele

Ing. Opriş Cornel

Apartenenţa politică  

PNL

Contact

Email 

icgcornel@gmail.com

Telefon

0755216524

Comisia din care face parte

Nr. 1 Pentru probleme de dezvoltare economico-socială, buget, finanțe, agricultură, silvicultură, gospodărire comunală, servicii și comerț.

Declarație de avere   

Declaratie de avere

Declarație de interese

Declaratie de interese

Înapoi