Consilier Local ing. Popa Valeriu

Numele şi prenumele

ing. Popa Valeriu

Apartenenţa politică  

PSD

Contact

Email 

valipopa74@yahoo.com

Telefon

0722777700

Comisia din care face parte

Nr. 3 – Pentru probleme de administrație publică, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice și a drepturilor cetățenilor, administrarea patrimoniului public și privat al comunei, activități sportive și de agrement.

Declarație de avere   

Declaratie de avere

Declarație de interese

Declaratie de interese

Înapoi