Economia

Activităţi specifice zonei:

 • Agricultura
 • Industria alimentară
 • Confecţionare produse betonate si lemnoase
 • Extracţii minereuri
 • Zootehnie
 • Exploataţii agricole

 

Situaţia terenurilor din comuna Şercaia este următoarea:

 • Suprafaţă totală a terenurilor din comuna Şercaia: 9071 ha.
 • Suprafaţă arabilă - 4536 ha
 • Suprafaţă păşuni - 1116 ha
 • Suprafaţă fineţe - 1178 ha
 • Suprafeţe păduri şi alte terenuri forestiere: 1505 ha
 • Suprafeţe de terenuri cu ape şi ape cu stuf: 207 ha
 • Suprafeţe ocupate de căi de comunicaţii şi căi ferate: 180 ha
 • Suprafeţe de terenuri ocupate cu construcţii şi curţi: 156 ha
 • Suprafeţe de terenuri degradate şi neproductive: 193 ha.

Suprafaţa agricolă privată însumează peste 4000 hectare, din care jumătate se lucrează în sistem asociativ, pe sole mari, iar restul în sistem familial, pentru obţinerea unor rezultate optime.Culturile vegetale cele mai importante care se regăsesc pe teritoriul comunei sunt: cerealele, cartofii, plantele tehnice şi furajere.

 

Zootehnia este reprezentată de creşterea porcilor într-un complex industrial, creşterea bovinelor în ferme mici şi individual, precum şi creşterea ovinelor. În Şercaia există singura Staţiune din ţară de Cercetare şi Creştere a Bubalinelor, recunoscute pentru calitatea deosebita a laptelui şi produselor lactate (capacitatea de creştere inregistrată este de 191 de capete, staţiunea intinzându-se pe o suprafaţă de 418 ha).

În ceea ce priveşte creşterea animalelor, întâlnim la nivelul comunei Şercaia următoarea situaţie:

 • porcine: pe teritoriul comunei Şercaia există unităţi cu personalitate juridică pentru creşterea porcinelor. Numărul de capete din aceste unităţi este de 23644. Numărul porcinelor din gospodăriile individuale ale populaţiei este de 780;
 • ovine: numărul de ovine din gospodăriile populaţiei este de 3000;
 • păsări: numărul de păsări din gospodăriile populaţiei este de 15000

 

Activități economice principale:

 • Europig SA cu 50.000 (capete porci)
 • Linii de sacrificare animale (abator) pentru porci si vite agreat de UE
 • Staţiunea de creştere a bubalinelor, SC NBM SA- fabrica de concentrate proteice
 • SC Crispadin C-ii SRL- produce si comercializează materiale de construcţii

 

Agenţi economici
Industria Comunei Şercaia are la bază unităţi de prelucrare a lemnului, ateliere de tâmplarie, depozite de stocare a materialului lemnos, microîntreprinderi de prelucrare şi valorificare a produselor cerealiere şi animaliere, unităţi de prelucrare a materialelor de construcţie, microunităţi de confecţionat produse betonate, fabricare nutreţuri concentrate, cercetare.
Se estimează în continuare, funcţionarea la capacitate a unei microîntreprinderi de produse lactate, dotată cu tehnologie modernă, a unor întreprinderi de prelucrare a cărnii şi preparatelor din carne, a unui abator local, dar şi a altor unităţi industriale şi comerciale care să absoarbă forţa de muncă disponibilă şi calificată de pe piaţa locală.
De asemenea, la nivelul comunei funcţionează pensiunea de 3 margarete Zaragoza. Aceasta este situată pe DJ la ieşirea din localitatea Şercaia înspre localitatea Părău, şi a fost data în folosinţă în luna decembrie 2006 dispunând de o capacitate de cazare de 20 de locuri.

Înapoi