Obiective și realizări

EXTINDERE INFRASTRUCTURA DE APĂ/APĂ UZATĂ
ÎN COMUNA ŞERCAIA, SATUL VAD, JUDEŢUL BRAŞOV

     La nivelul Satului Vad nu există apă potabilă curentă, reţea de canalizare şi, implicit, staţie de epurare. Alimentarea cu apă este asigurată din surse proprii: fântâni, captări de izvoare, etc., nefiind certificată sanitar. De asemenea, nu există rezervoare pentru asigurarea unei rezerve de apă în caz de incendiu.
     Majoritatea gospodăriilor dispun de latrine în curţi sau bazine vidanjabile.
     Având experienţa mai multor proiecte realizate cu fonduri europene nerambursabile, Primăria Comunei Şercaia a accesat din nou aceste fonduri, prin proiectul ''Extindere infrastructură de apă/apă uzată în Comuna Şercaia, Satul Vad, Judeţul Braşov", depus pe programul PNDR 2014 - 2020, Submăsura 7.2: Investiţii în crearea şi modernizarea infrastructurii de bază la scară mică, prin care se vor rezolva şi problemele de alimentare cu apă şi canalizare în Satul Vad.

 

    Realizarea proiectului pe fiecare din cele două componente presupune:

CI: Alimentare cu apă potabilă: realizarea reţelei de alimentare cu apă, aducţiune, gospodărie de apă şi branşamente
Captarea apei subterane se va realiza cu ajutorul a două puţuri forate, cu adâncimea de cca 75 m echipate cu pompe submersibile şi prevăzute cu cabine în care sunt
montate instalaţii hidraulice.

     Distribuţia apei se realizează gravitaţional printr-o reţea de lungime L= 4729 m şi va asigura necesarul de apă pentru populaţia din Satul Vad şi necesarul pentru intervenţie în caz de incendiu.
Se vor realiza:
- 330 branşamente individuale, cămine de branşament si conductă de branşament cu lungime medie/bucată= 5 m
- rezervor de înmagazinare metalic, cu capacitatea de 150 mc
- 4 cişmele stradale

C2: Canalizare ape uzate menajere: realizarea extinderii reţelei de canalizare, conectarea la sistemul existent din Satul Şercaia si racorduri în Satul Vad.

     Reţeaua de canalizare va avea o lungime totală de 7750 m gravitaţional şi 322 m conducte de refulare.
Colectarea apelor uzate menajere se va face în staţia de epurare din Satul Şercaia. Emisarul staţiei de epurare este Pârâul Şercaia.
Se vor realiza:
- 280 de racorduri individuale şi 50 racorduri multiple
- 140 de cămine din beton, prefabricate, cu diametrul de 1000 mm
- 3 staţii de pompare ape uzate, complet echipate

 

     Reţelele de aducţiune a apei şi cele de canalizare vor fi amplasate de-a lungul drumului naţional DN 73A şi a drumurilor săteşti aflate în proprietate publică.
     Proiectul este aprobat pentru finanţare, iar începând din luna septembrie 2017 se află în faza de licitaţii. Procedura deosebit de greoaie de verificare a documentaţiilor de către ANAP, a împins depăşirea termenului normal de desfăşurare a şedinţei de atribuire a contractului, din luna decembrie 2017 cum ar fi trebuit, până în luna aprilie 2018. în continuare, se presupune că vor urma contestaţii la decizia de atribuire, ceea ce mai poate să prelungească termenul de semnare a contractului chiar şi cu un an.
     Valoarea totală a investiţiei, inclusiv TVA, este de: 8.470.936,65 lei, din care: valoarea nerambursabilă este de: 6.598.692,82 Iei.

__________________________________________________________________________________________

 

 

Proiect integrat privind realizarea infrastructurii de apa/apa uzata in localitatea Halmeag,
comuna Sercaia, judeţul Braşov
Titularul investiţie: Comuna Sercaia, judeţul Braşov Reprezentant :Paltin Cristinel, Primar
Beneficiarul investiţiei: Comuna Sercaia, judeţul Braşov Reprezentant: Paltin Cristinel, Prima

 

     Investiţia se realiza in satul Halmeag, comuna Sercaia.
     Obiectivul investiţiei consta in realizarea, in cadrul unui proiect integrat, a doua componente:

CI " Alimentare cu apa potabila in localitatea Halmeag , comuna Sercaia, judeţul Braşov"
C2 "Canalizare ape uzate menajere si statie de epurare, in localitatea Halmeag, comuna Sercaia, judeţul Braşov

     Actualmente pe teritoriul localităţii Halmeag nu exista reţea centralizata de alimentare cu apa si nici reţele de canalizare ape uzate menajere.
     Alimentarea cu apa potabila a locuitorilor din satul Halmeag se face in prezent din fântâni individuale ,iar situaţia se agraveaza in perioadele de seceta când unele izvoare seaca sau isi reduc debitul , iar infrastructura de gospodărire a apelor uzate este inexistenta , majoritatea gospodăriilor dispun de bazine vidanj abile nebetonate.
     Scopul investiţiei privind realizare infrastructurii de apa/apa uzata in localitatea Halmeag, comuna Sercaia , in vederea creşterii calitatii vieţii locuitorilor , modernizării localităţii si dinamizării dezvoltării economice .
     Componenta CI " Alimentare cu apa potabila in localitatea Halmeag " presupune captarea apei subterane cu ajutorul a doua puţuri forate , cu adancimea de cca 150 m, iar in urma efectuării celor doua foraje pentru identificarea sursei de apa potabila nu s-a găsit un strat acvifer corespunzător pentru a alimenta satul Halmeag cu apa potabila.
     Aceasta situaţie a impus adoptarea unei soluţii tehnice pentru a asigura alimentarea cu apa potabila a satului Halmeag , iar pentru rezolvarea problemei s-a optat pentru aducerea apei din localitatea Sercaia .
     Componenta C2 "Canalizare ape uzate menajere si statie de epurare" presupune realizarea unui sistem de canalizare separativ , evacuarea facandu-se numai pentru apele uzare menajere, apele pluviale fiind preluate de rigolele stradale. Sistemul cuprinde:

 

- reţea de canalizare in satul Halmeag in lungime totala de 6.038 m, reţeaua este echipata cu 4 statii de pompare si 142 de cămine de vizitare.
- Statie de epurare compacta containerizata supraterana , care sa preia si sa epureze apele uzate provenite din sistemul de canalizare al satului Halmeag.

 

 

 

__________________________________________________________________________________________

 

Proiecte de investitii in infrastructura apa-canalizare (CLICK)

 

__________________________________________________________________________________________

 

Titlu proiect: „Renovarea, dezvoltarea satelor, îmbunătăţirea serviciilor de bază pentru economia şi populaţia rurală şi punerea în valoare a moştenirii rurale"

 

BENEFICIAR PNDR
Comuna Șercaia
Reprezentant: Platin Cristinel - 0744 631 489
Adresa:Str. Principală, nr.82, comuna Șercaia, jud Brașov

 

DESCRIEREA PROIECTULUI

     Prin proiect s-a urmărit realizarea unei părţi a infrastructurii de bază a comunei Șercaia prin modernizarea unor străzi, alimentarea cu apă potabilă și realizarea unei reţele de canalizare în localitatea Șercaia, înfiinţarea unei staţii de epurare, construcţia și dotarea unei clădiri în care se va desfășura o activitate de tip „After school" , precum și reconstrucţia ecologică a rezervaţiei naturale „Dumbrava Vadului - Poiana Narciselor".
     Investiiţiile pe componenta socială și pe cea de protejare a patrimoniului natural vor fi realizate împreună cu ONG „Prietenia Șercaia".

 

     În ceea ce privește aprecierile legate de proiect se pot menţiona următoarele: a fost proiect foarte greu, a necesitat multă muncă și seriozitate, dar acum la final sunt mulţumit, chiar nu mai contează cât s-a muncit, când văd că locuitorii care beneficiază de această infrastructură sunt bucuroși și mulţumiţi. (Primar, Paltin Cristinel)

 

Fișiere atașate

Galerie Foto

Înapoi