MANSARDAREA CLĂDIRII ȘCOLII GENERALE ȘERCAIA
2015-04-22 00:00:00

MANSARDAREA CLĂDIRII ȘCOLII GENERALE ȘERCAIA
Șercaia, județul Brașov


     Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Șercaia, anunță începerea lucrărilor pentru proiectul Mansardarea clădirii Școlii Generale Șercaia (cod SMIS 53788) finanțat prin PROGRAMUL OPERAȚIONAL REGIONAL 2007 -2013, Axa prioritară 3, Domeniul major de intervenție 3.4, Apel de proiecte pentru fondurile realocate POR conform Deciziei Comisiei C (2013)/9772 finalele din 19.12.2013.

 

     Autoritatea de management al POR - Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice
     Organism intermediar al POR - Agenția de Dezvoltare Regională Centru

 

Valoarea totală a proiectului: 987.197,11 lei
Contribuția Uniunii Europene: 532.912,17 lei
Contribuția Guvernului României: 81.504,21 lei
Contribuția Comunei Șercaia: 372.780,73 lei

     Obiectivul general al proiectului este reabilitarea și extinderea Școlii Generale Șercaia.
     Indicatori de realizare imediată: reabilitare și extindere unei unități școlare din învățământul obligatoriu aflat în mediul rural.
     Indicatori de rezultat: copii aparținând comunei Șercaia, care beneficiazi de unități de învățământ reabilitate și extinse într-un numpăr mediu de 159 elevi; acces crescut la infrastructuras educațională reabilitată și extinsă
     Indicatori de monitorizare la nivel de proiect: o unitate de învățământ primar și gimnazial din mediul rural.
     Numărul de elevi înscriși în unitatea de învățământ reabilitată și extinsă: înainte de reabilitare - 92, estimat după reabilitare - 159

Data publicării: 22 aprilie 2015

Înapoi