Meniu Închide

Achiziții publice

Acasă / Administrație / Compartimente / Achiziții publice

pnrr

COMUNICAT DE PRESĂ
privind începerea proiectului ”DOTAREA UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT DIN COMUNA ȘERCAIA, JUDEȚUL BRAȘOV, CU MOBILIER, MATERIALE DIDACTICE ȘI ECHIPAMENTE DIGITALE”

finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență, Pilonul VI. Politici pentru noua generație/Componenta C15: Educație

Publicat în Achiziții publice, la 20.10.2023

pnrr

COMUNICAT DE PRESĂ
privind începerea proiectului ”REALIZARE PISTE PENTRU BICICLETE ÎN COMUNA ȘERCAIA, ÎNTRE SATUL DE REȘEDINȚĂ ȘI SATUL APARȚINĂTOR VAD”

finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență, Componenta 10 - Fondul Local, Investiția I.1.4 - Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde - piste pentru biciclete (și alte vehicule electrice ușoare)

Publicat în Achiziții publice, la 20.10.2023

COMUNICAT DE PRESĂ
privind lansarea proiectului ”ÎNFIINȚARE PARC FOTOVOLTAIC ÎN COMUNA ȘERCAIA, JUDEȚUL BRAȘOV”

finanțat prin Programul Operațional Infrastructură Mare, Axa Prioritară 11: Măsuri de îmbunătățire a eficienței energetice și stimularea utilizării energiei regenerabile, Obiectivul specific 11.2: Utilizarea energiei din surse regenerabile la nivelul autorităților publice locale

Publicat în Achiziții publice, la 22.08.2023

ANUNȚ DE LICITAȚIE

Licitație publică pentru închirierea unui imobil, situat în localitatea Șercaia, comuna Șercaia, județul Brașov, în suprafață de 19 mp

Publicat în Achiziții publice, la 14.07.2023

ANUNȚ DE LICITAȚIE

Licitație publică pentru vânzarea unui imobil, situat în localitatea Șercaia, comuna Șercaia, județul Brașov, în suprafață de 736 mp

Publicat în Achiziții publice, la 14.07.2023

ANUNȚ PENTRU MEDIU

privind continuarea procedurii pentru emiterea aprobării de dezvoltare a proiectului ”Extinderea și modernizarea infrastructurii de apă și canalizare în Comuna Șercaia”, Componenta C2 - Canalizare ape uzate menajere.

Publicat în Achiziții publice, la 13.04.2023

ANUNȚ PENTRU MEDIU

privind continuarea procedurii pentru emiterea aprobării de dezvoltare a proiectului ”Extinderea și modernizarea infrastructurii de apă și canalizare în Comuna Șercaia”, Componenta C1 - Alimentare cu apă potabilă.

Publicat în Achiziții publice, la 13.04.2023

ANUNȚ

privind continuarea procedurii pentru emiterea aprobării de dezvoltare a proiectului ”Modernizare drumuri de interes local în Comuna Șercaia, Județul Brașov”.

Publicat în Achiziții publice, la 20.01.2023

ANUNȚ DE LICITAȚIE

Licitație publică pentru vânzarea unui imobil, situat în localitatea Șercaia, comuna Șercaia, județul Brașov, teren în suprafață de 300 mp

Publicat în Achiziții publice, la 17.10.2022

ANUNȚ

S.C. RIAN CONSULT S.R.L. aduce la cunoștința celor interesați organizarea dezbaterii publice în vederea solicitării de obținere a revizuirii autorizației integrate de mediu pentru ”Platforma pentru colectarea, stocarea preliminară, valorificarea și tratarea deșeurilor nepericuloase și periculoase”

Publicat în Achiziții publice, la 12.09.2022

ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ VALEA FELMERULUI,

titular al proiectului „Reabilitare drum comunal DC 14 Felmer – Hălmeag, în comunele Șercaia și Șoarș, județul Brașov”, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare ”continuarea procedurii privind emiterea aprobării de dezvoltare”, pentru proiectul „Reabilitare drum comunal DC 14 Felmer – Hălmeag, în comunele Șercaia și Șoarș, județul Brașov”, propus a fi amplasat în județul Brașov, comunele Șercaia și Șoarș, satele Hălmeag – Felmer, strada DC14.
Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediu APM Brașov, str. Politehnicii, nr. 3, în zilele de luni-joi, între orele 800- 1630 și vineri între orele 8-14, precum și la următoarea adresă de internet www.apmbv.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a APM Brașov.

Publicat în Achiziții publice, la 01.09.2022

ANUNȚ privind revizuirea autorizației integrate de mediu

S.C. RIAN CONSULT S.R.L. cu sediul în Zărnești, str. M.I. Metianu, nr. 70, Jud. Brașov, anunță depunerea solicitării de revizuire a autorizației integrate de mediu nr. 3BV/28.10.2015 emisă pentru punctul de lucru situat în Șercaia, Str. Oltului, Nr. 253C, Jud. Brașov. Activitatea se încadrează în Anexa nr. 1 a Legii nr. 278/2013 privind emisiile industriale, punctele 5.1 b, c, d și 5.5.
Informațiile privind documentația pentru revizuirea autorizației integrate de mediu se pot obține de la sediul APM Brașov, Str. Politehnicii, Nr. 3 în zilele de L - J, între orele 8 - 16 și V între orele 8 - 14.
Observațiile, sugestiile și propunerile publicului se primesc în scris la sediul APM Brașov sau prin e-mail: office@apmbv.anpm.ro.

Publicat în Achiziții publice, la 17.06.2022

ANUNȚ DE LICITAȚIE

Licitație publică pentru vânzarea unui imobil, situat în localitatea Șercaia, comuna Șercaia, județul Brașov, teren în suprafață de 100 mp

Publicat în Achiziții publice, la 14.12.2021

ANUNȚ DE LICITAȚIE

Licitație publică pentru vânzarea unui imobil, situat în localitatea Șercaia, comuna Șercaia, județul Brașov, teren în suprafață de 420 mp.

Publicat în Achiziții publice, la 14.12.2021

Anunț privind decizia de emitere a Avizului de Mediu pentru planul ”Actualizare Plan Urbanistic General și Regulament Local – aferent comuna Șercaia”

Agenția pentru Protecția Mediului Brașov anunță publicul interesat asupra deciziei de emitere a avizului de mediu pentru planul ”Actualizare Plan Urbanistic General și Regulament Local – aferent comuna Șercaia”, propus a se implementa în județul Brașov, comuna Șercaia, titular Primăria Comunei Șercaia. Decizia de emitere a avizului de mediu, a fost definitivă în cadrul ședinței Comitetului Special Constituit, convocat în format exclusiv electronic, în data de 27.07.2021, ca urmare a analizării documentației și a desfășurării consultărilor publice, potrivit reglementărilor în vigoare. Decizia de emitere a avizului de mediu este afișată la sediul și site-ul APM Brașov, la sediul si pe site-ul titularului de plan, respectiv Primăria Comunei Șercaia.

Decizia APM 8572/2021, aviz mediu PUG, RLU Șercaia

ANUNȚ actualizare PUG si RLU

Anunț procedură avizare mediu pentru proiect apă-canalizare în Satul Vad

Anunț actualizare PUG

Primăria Comunei Șercaia, în calitate de titular, anunță publicul interesat asupra organizării dezbaterii publice pentru planul „ACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL și al REGULAMENTULUI LOCAL DE URBANISM al COMUNEI ȘERCAIA” în jud. Brașov, Dezbaterea publică va avea loc la sediul Primăriei Comunei Șercaia, în data 22.07.2020 ora 16.00, cu participarea autoritățiilor interesate de plan, inclusiv a custozilor/administratorilor ariilor naturale protejate.
Raportul de mediu poate fi consultat la sediul la sediul APM Brașov, str. Politehnicii nr. 3, Județul Brașov.

Observațiile publicului se primesc în scris, cu datele de identificare ale reclamantului, zilnic între orele 8-16 la sediul A.P.M. Brașov, str. Politehnicii nr. 3, județul Brașov și pe adresa de e-mail: office@apmbv.anpm.ro, în termen de 45 zile calendaristice, respectiv până la data de 22.07.2020.
În situatia menținerii stării actuale: în vederea luării unor măsuri suplimentare de combatere a noului Coronąvirus consultarea publicului, in vederea organizarii dezbaterii publice, care va avea loc în data de 22.07.2020, se va realiza excusiv în format electronic.

 

Reactualizarea Planului Urbanistic General si al Regulamentului Local de Urbanism al Comunei Șercaia

Sari la conținut