Meniu Închide

Cadastru

Acasă / Administrație / Compartimente / Cadastru

ANUNȚ privind modificarea programului de afișare a documentelor tehnice de cadastru

Începând cu data de 20 iunie 2022 și până în data de 21 iulie 2022 inclusiv, consultarea documentelor tehnice de cadastru realizate prin Programul Național de Cadastru și Carte Funciară, de către proprietarii, respectiv posesorii imobilelor aparținând satelor Hălmeag, Șercaia și Vad, se va face numai în Localitatea Șercaia, în Sala de ședințe din incinta Primăriei Șercaia, după următorul program:
Luni, Marți și Miercuri, între orele: 10.00 – 13.00.

În urma verificării datelor publicate, dacă informațiile referitoare la imobilele deținute nu sunt corecte, puteți depune Cereri de rectificare/Contestații, conform prevederilor art. 14. alin. 2 din Legea 7/1996, pe toată perioada de publicare (până în 21 iulie 2022, inclusiv). Acestea vor fi însoțite de documente doveditoare și vor fi înregistrate de către Comisia de soluționare a Cererilor de rectificare/Contestațiilor, iar dumneavoastră veți primi Procese verbale de soluționare a acestora. Cererile de rectificare/Contestațiile se depun la sediul Primăriei Șercaia, sau se pot transmite pe adresa de e-mail a OCPI Brașov: bv@ancpi.ro.

Formularul cererii de rectificare poate fi descărcat de aici.

Documentele tehnice ale cadastrului vor fi afișate și pe pagina de internet a Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară Brașov:
https://www.ocpibv.ro/index.php/pnccf,
pe pagina de internet a Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară:
http://www.ancpi.ro/pnccf_docs/?dir=Brasov/Sercaia/Contract_42331_15.09.2020/Documente%20cadastru,
precum și pe pagina de internet a Primăriei Șercaia:
https://www.primaria-sercaia.ro/administratie/compartimente/cadastru/.

PRESTATOR - S.C. Geoland Consulting SRL.

Publicat în Cadastru, la 22.06.2022

ÎNŞTIINTAREA PROPRIETARILOR ŞI A POSESORILOR PRIVIND PUBLICAREA
DOCUMENTELOR TEHNICE ALE CADASTRULUI
ÎN COMUNA ŞERCAIA, JUDEȚUL BRAŞOV

Vă înștiințăm că în perioada 23 mai 2022 – 21 iulie 2022 se vor publica documentele tehnice ale cadastrului pe teritoriul unității administrativ-teritoriale Șercaia, județul Brașov.
Datele referitoare la imobilul/imobilele pe care îl/le dețineți pe raza acestui teritoriu administrativ se vor afișa permanent la sediul Primăriei Șercaia, situată în localitatea Șercaia, Str.Principală, nr.82, Comuna Șercaia, județul Brașov, precum și la sediile primăriei din localitățile: Șercaia, Vad , Hălmeag, după următorul program:

Luni și Marți- între orele 10.00 – 14.00, la sediul Primăriei din localitatea Șercaia.
Miercuri și Joi - între orele 10.00 – 14.00, la sediul Căminului cultural din localitatea Vad.
Vineri - între orele 10.00 – 14.00, la sediul Școlii generale din localitatea Hălmeag.

Documentele tehnice ale cadastrului vor fi afișate și pe pagina de internet a Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară Brașov:
https://www.ocpibv.ro/index.php/pnccf,
pe pagina de internet a Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară:
http://www.ancpi.ro/pnccf_docs/?dir=Brasov/Sercaia/Contract_42331_15.09.2020/Documente%20cadastru,
precum și pe pagina de internet a Primăriei Șercaia:
https://www.primaria-sercaia.ro/administratie/compartimente/cadastru/.

În vederea verificării datelor publicate, vă rugăm să vă prezentați la locul afișării documentelor pentru verificarea proprietăților deținute. Puteți depune Cereri de rectificare/contestații, conform prevederilor art. 14. al. 2 din Legea 7/1996, dacă informațiile referitoare la imobilele deținute nu sunt corecte, pe toată perioada de publicare. Cererile de rectificare/contestațiile vor fi însoțite de documente doveditoare și vor fi înregistrate de către Comisia de soluționare a Cererilor de rectificare/contestații iar dumneavoastră veți primi Procese verbale de soluționare a acestora. Cererile de rectificare se depun la sediul Primariei Șercaia sau se pot transmite pe adresa de email a OCPI Brasov: bv@ancpi.ro.

Formularul cererii de rectificare poate fi descărcat de aici.

PRESTATOR - S.C. Geoland Consulting SRL.

Publicat în Cadastru, la 27.05.2022


AFIȘAREA DOCUMENTELOR TEHNICE DE CADASTRU REALIZATE PRIN PROGRAMUL NAȚIONAL DE CADASTRU ȘI CARTE FUNCIARĂ


Opis_alfabetic_deținători_ȘERCAIA 

Planuri cadastrale


Comunicare privind înregistrarea sistematică în Comuna Șercaia

Primăria Comunei Șercaia și SC Geoland Consulting SRL, informează cetățenii care dețin imobile în Comuna Șercaia în intravilan sau în extravilan că, începând cu luna septembrie a anului 2020, execută lucrări de înregistrare sistematică (cadastru general) în Comuna Șercaia. Deținătorii de imobile care nu își au domiciliul în Comuna Șercaia, dar care dețin imobile în această comună, sunt rugați să ceară detalii referitoare la această activitate și ce implică ea, la Punctul de informare aflat în sediul primăriei, respectiv la tel.0268245809 int.102, între orele 9.00 și 14.00.

Sari la conținut