Anunțuri

Anunțul public

Primăria Comunei Șercaia, în calitate de titular, anunță publicul interesat asupra organizării dezbaterii publice pentru planul „ACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL și al REGULAMENTULUI LOCAL DE URBANISM al COMUNEI ȘERCAIA” în jud. Brașov, Dezbaterea publică va avea loc la sediul Primăriei Comunei Șercaia, în data 22.07.2020 ora 16.00, cu participarea autoritățiilor interesate de plan, inclusiv a custozilor/administratorilor ariilor naturale protejate.
Raportul de mediu poate fi consultat la sediul la sediul APM Brașov, str. Politehnicii nr. 3, Județul Brașov.

Observațiile publicului se primesc în scris, cu datele de identificare ale reclamantului, zilnic între orele 8-16 la sediul A.P.M. Brașov, str. Politehnicii nr. 3, județul Brașov și pe adresa de e-mail: office@apmbv.anpm.ro, în termen de 45 zile calendaristice, respectiv până la data de 22.07.2020.
În situatia menținerii stării actuale: în vederea luării unor măsuri suplimentare de combatere a noului Coronąvirus consultarea publicului, in vederea organizarii dezbaterii publice, care va avea loc în data de 22.07.2020, se va realiza excusiv în format electronic.

Educația – O cale spre viitor

Proiectul „Educaţia, o cale spre viitor” prin Promotorul de Proiect Unitatea Administrativ Teritorială Şercaia în parteneriat cu Şcoala Gimnazială Şercaia şi Asociaţia Romilor din Făgăraş, îşi propune să îmbunătăţească accesul copiilor aflaţi în situaţii de risc, în special cei de etnie romă, în sistemul de învăţământ local şi a tinerilor pe piaţa muncii active şi moderne. Grupurile ţintă principale sunt reprezentate de 40 de copii cu vârsta între 3-15 am care sunt supuşi sărăciei şi excluziunii sociale şi care se află în situaţii de abandon şcolar sau absenteism prin înfinţarea unui Centru de zi care să ofere servicii integrate de educaţie, asistenţă socială şi consiliere educaţională.