Meniu Închide

Arhivă publicări

PROIECT DE BUGET LOCAL AL COMUNEI ȘERCAIA PE ANUL 2024

Publicat în Contabilitate, la 15.01.2024

pnrr

COMUNICAT DE PRESĂ
privind începerea proiectului ”DOTAREA UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT DIN COMUNA ȘERCAIA, JUDEȚUL BRAȘOV, CU MOBILIER, MATERIALE DIDACTICE ȘI ECHIPAMENTE DIGITALE”

finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență, Pilonul VI. Politici pentru noua generație/Componenta C15: Educație

Publicat în Achiziții publice, la 20.10.2023

pnrr

COMUNICAT DE PRESĂ
privind începerea proiectului ”REALIZARE PISTE PENTRU BICICLETE ÎN COMUNA ȘERCAIA, ÎNTRE SATUL DE REȘEDINȚĂ ȘI SATUL APARȚINĂTOR VAD”

finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență, Componenta 10 - Fondul Local, Investiția I.1.4 - Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde - piste pentru biciclete (și alte vehicule electrice ușoare)

Publicat în Achiziții publice, la 20.10.2023

COMUNICAT DE PRESĂ
privind lansarea proiectului ”ÎNFIINȚARE PARC FOTOVOLTAIC ÎN COMUNA ȘERCAIA, JUDEȚUL BRAȘOV”

finanțat prin Programul Operațional Infrastructură Mare, Axa Prioritară 11: Măsuri de îmbunătățire a eficienței energetice și stimularea utilizării energiei regenerabile, Obiectivul specific 11.2: Utilizarea energiei din surse regenerabile la nivelul autorităților publice locale

Publicat în Achiziții publice, la 22.08.2023

ANUNȚ DE LICITAȚIE

Licitație publică pentru închirierea unui imobil, situat în localitatea Șercaia, comuna Șercaia, județul Brașov, în suprafață de 19 mp

Publicat în Achiziții publice, la 14.07.2023

ANUNȚ DE LICITAȚIE

Licitație publică pentru vânzarea unui imobil, situat în localitatea Șercaia, comuna Șercaia, județul Brașov, în suprafață de 736 mp

Publicat în Achiziții publice, la 14.07.2023

ANUNȚ PENTRU MEDIU

privind continuarea procedurii pentru emiterea aprobării de dezvoltare a proiectului ”Extinderea și modernizarea infrastructurii de apă și canalizare în Comuna Șercaia”, Componenta C2 - Canalizare ape uzate menajere.

Publicat în Achiziții publice, la 13.04.2023

ANUNȚ PENTRU MEDIU

privind continuarea procedurii pentru emiterea aprobării de dezvoltare a proiectului ”Extinderea și modernizarea infrastructurii de apă și canalizare în Comuna Șercaia”, Componenta C1 - Alimentare cu apă potabilă.

Publicat în Achiziții publice, la 13.04.2023

Comunicare

privind eliberarea extraselor CF, în urma finalizării lucrărilor de cadastrare efectuate prin Programul Național de Cadastru și Carte Funciară

Publicat în Cadastru, la 02.02.2023

ANUNȚ

privind continuarea procedurii pentru emiterea aprobării de dezvoltare a proiectului ”Modernizare drumuri de interes local în Comuna Șercaia, Județul Brașov”.

Publicat în Achiziții publice, la 20.01.2023

SĂRBĂTORI ÎN SIGURANȚĂ!
CU PETRDELE NU ESTE DE JOACĂ!

Clasificarea articolelor pirotehnice și condiții de utilizare

Publicat în Poliția, la 09.12.2022

ANUNȚ

Pentru beneficiarii sprijinului de minimis la cultura cartofului

Publicat în Registru agricol, la 15.11.2022

ANUNȚ DE LICITAȚIE

Licitație publică pentru vânzarea unui imobil, situat în localitatea Șercaia, comuna Șercaia, județul Brașov, teren în suprafață de 300 mp

Publicat în Achiziții publice, la 17.10.2022

ANUNȚ

S.C. EUROPIG S.A. aduce la cunoștința celor interesați organizarea dezbaterii publice în vederea solicitării de obținere a revizuirii autorizației integrate de mediu pentru ”Ferma de porcine de pe amplasamentul din Comuna Șercaia, Str. Câmpului, Nr. 1, Jud. Brașov”

Publicat în Anunțuri, la 13.10.2022

Reguli privind circulația vehiculelor cu tracțiune animală

Comunicat al Inspectoratului de Poliție al Județului Brașov, Biroul de Analiză și Prevenire a Criminalității

Publicat în Poliția, la 11.10.2022

ANUNȚ

S.C. RIAN CONSULT S.R.L. aduce la cunoștința celor interesați organizarea dezbaterii publice în vederea solicitării de obținere a revizuirii autorizației integrate de mediu pentru ”Platforma pentru colectarea, stocarea preliminară, valorificarea și tratarea deșeurilor nepericuloase și periculoase”

Publicat în Achiziții publice, la 12.09.2022

ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ VALEA FELMERULUI,

titular al proiectului „Reabilitare drum comunal DC 14 Felmer – Hălmeag, în comunele Șercaia și Șoarș, județul Brașov”, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare ”continuarea procedurii privind emiterea aprobării de dezvoltare”, pentru proiectul „Reabilitare drum comunal DC 14 Felmer – Hălmeag, în comunele Șercaia și Șoarș, județul Brașov”, propus a fi amplasat în județul Brașov, comunele Șercaia și Șoarș, satele Hălmeag – Felmer, strada DC14.
Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediu APM Brașov, str. Politehnicii, nr. 3, în zilele de luni-joi, între orele 800- 1630 și vineri între orele 8-14, precum și la următoarea adresă de internet www.apmbv.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a APM Brașov.

Publicat în Achiziții publice, la 01.09.2022

RECENSĂMÂNTUL POPULAȚIEI ȘI LOCUINȚELOR 2021

Informații privind recenzarea

Publicat în Anunțuri, la 20.07.2022

ANUNȚ IMPORTANT: A.P.I.A. ȘERCAIA

Solicitanții cererilor unice de plată pentru A.P.I.A. 2022, sunt așteptați să se prezinte pentru semnarea documentelor din dosare.

Publicat în A.P.I.A. Șercaia, la 19.07.2022

31409_anunt-public-1

Proces verbal de afișare

privind întrunirea comisiei de concurs în vederea selecției dosarelor pentru concursul de ocupare a postului vacant de conducere: Șef serviciu, pentru Serviciul Public de Alimentare cu Apă și Canalizare al Comunei Șercaia

Publicat în Resurse umane, la 29.06.2022

ANUNȚ privind modificarea programului de afișare a documentelor tehnice de cadastru

Începând cu data de 20 iunie 2022 și până în data de 21 iulie 2022 inclusiv, consultarea documentelor tehnice de cadastru realizate prin Programul Național de Cadastru și Carte Funciară, de către proprietarii, respectiv posesorii imobilelor aparținând satelor Hălmeag, Șercaia și Vad, se va face numai în Localitatea Șercaia, în Sala de ședințe din incinta Primăriei Șercaia, după următorul program:
Luni, Marți și Miercuri, între orele: 10.00 – 13.00.

În urma verificării datelor publicate, dacă informațiile referitoare la imobilele deținute nu sunt corecte, puteți depune Cereri de rectificare/Contestații, conform prevederilor art. 14. alin. 2 din Legea 7/1996, pe toată perioada de publicare (până în 21 iulie 2022, inclusiv). Acestea vor fi însoțite de documente doveditoare și vor fi înregistrate de către Comisia de soluționare a Cererilor de rectificare/Contestațiilor, iar dumneavoastră veți primi Procese verbale de soluționare a acestora. Cererile de rectificare/Contestațiile se depun la sediul Primăriei Șercaia, sau se pot transmite pe adresa de e-mail a OCPI Brașov: bv@ancpi.ro.

Formularul cererii de rectificare poate fi descărcat de aici.

Documentele tehnice ale cadastrului vor fi afișate și pe pagina de internet a Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară Brașov:
https://www.ocpibv.ro/index.php/pnccf,
pe pagina de internet a Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară:
http://www.ancpi.ro/pnccf_docs/?dir=Brasov/Sercaia/Contract_42331_15.09.2020/Documente%20cadastru,
precum și pe pagina de internet a Primăriei Șercaia:
https://www.primaria-sercaia.ro/administratie/compartimente/cadastru/.

PRESTATOR - S.C. Geoland Consulting SRL.

Publicat în Cadastru, la 22.06.2022

ANUNȚ privind revizuirea autorizației integrate de mediu

S.C. RIAN CONSULT S.R.L. cu sediul în Zărnești, str. M.I. Metianu, nr. 70, Jud. Brașov, anunță depunerea solicitării de revizuire a autorizației integrate de mediu nr. 3BV/28.10.2015 emisă pentru punctul de lucru situat în Șercaia, Str. Oltului, Nr. 253C, Jud. Brașov. Activitatea se încadrează în Anexa nr. 1 a Legii nr. 278/2013 privind emisiile industriale, punctele 5.1 b, c, d și 5.5.
Informațiile privind documentația pentru revizuirea autorizației integrate de mediu se pot obține de la sediul APM Brașov, Str. Politehnicii, Nr. 3 în zilele de L - J, între orele 8 - 16 și V între orele 8 - 14.
Observațiile, sugestiile și propunerile publicului se primesc în scris la sediul APM Brașov sau prin e-mail: office@apmbv.anpm.ro.

Publicat în Achiziții publice, la 17.06.2022

ÎNŞTIINTAREA PROPRIETARILOR ŞI A POSESORILOR PRIVIND PUBLICAREA DOCUMENTELOR TEHNICE ALE CADASTRULUI ÎN COMUNA ŞERCAIA, JUDEȚUL BRAŞOV

Vă înștiințăm că în perioada 23 mai 2022 – 21 iulie 2022 se vor publica documentele tehnice ale cadastrului pe teritoriul unității administrativ-teritoriale Șercaia, județul Brașov.
Datele referitoare la imobilul/imobilele pe care îl/le dețineți pe raza acestui teritoriu administrativ se vor afișa permanent la sediul Primăriei Șercaia, situată în localitatea Șercaia, Str.Principală, nr.82, Comuna Șercaia, județul Brașov, precum și la sediile primăriei din localitățile: Șercaia, Vad , Hălmeag, după următorul program:

Luni și Marți- între orele 10.00 – 14.00, la sediul Primăriei din localitatea Șercaia.
Miercuri și Joi - între orele 10.00 – 14.00, la sediul Căminului cultural din localitatea Vad.
Vineri - între orele 10.00 – 14.00, la sediul Școlii generale din localitatea Hălmeag.

Documentele tehnice ale cadastrului vor fi afișate și pe pagina de internet a Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară Brașov: https://www.ocpibv.ro/index.php/pnccf, pe pagina de internet a Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară: http://www.ancpi.ro/pnccf_docs/?dir=Brasov/Sercaia/Contract_42331_15.09.2020/Documente%20cadastru,
precum și pe pagina de internet a Primăriei Șercaia: https://www.primaria-sercaia.ro/administratie/compartimente/cadastru/.

În vederea verificării datelor publicate, vă rugăm să vă prezentați la locul afișării documentelor pentru verificarea proprietăților deținute. Puteți depune Cereri de rectificare/contestații, conform prevederilor art. 14. al. 2 din Legea 7/1996, dacă informațiile referitoare la imobilele deținute nu sunt corecte, pe toată perioada de publicare. Cererile de rectificare/contestațiile vor fi însoțite de documente doveditoare și vor fi înregistrate de către Comisia de soluționare a Cererilor de rectificare/contestații iar dumneavoastră veți primi Procese verbale de soluționare a acestora. Cererile de rectificare se depun la sediul Primăriei Șercaia sau se pot transmite pe adresa de email a OCPI Brașov: bv@ancpi.ro.

Formularul cererii de rectificare poate fi descărcat de aici.

PRESTATOR - S.C. Geoland Consulting SRL.

Publicat în Cadastru, la 27.05.2022

Proiect de buget local pentru anul 2022

care va suferi modificări după comunicarea tuturor sumelor aferente anului 2022 de către Consiliul Județean Brașov și Ministerul de Finanțe

Publicat în Contabilitate, la 12.01.2022

Proiectul Statutului Comunei Șercaia

Forma finală, avizată în Comisiile de specialitate 2 și 3 ale Consiliului Local Șercaia: Comisia pentru probleme de învățământ, sănătate, cultură, protecție socială, activități sportive și de agrement, și Comisia pentru probleme de administrație publică, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor, protecția mediului.

Publicat în Hotărârile Consiliului Local Șercaia, la 29.12.2021

SĂRBĂTORILE SE PETREC ÎN FAMILIE. TU ȘTII UNDE ESTE COPILUL TĂU?

Comunicat al Inspectoratului de Poliție al Județului Brașov, Biroul de Analiză și Prevenire a Criminalității

Publicat în Poliția, la 29.12.2021

ANUNȚ DE LICITAȚIE

Licitație publică pentru vânzarea unui imobil, situat în localitatea Șercaia, comuna Șercaia, județul Brașov, teren în suprafață de 100 mp

Publicat în Achiziții publice, la 14.12.2021

ANUNȚ DE LICITAȚIE

Licitație publică pentru vânzarea unui imobil, situat în localitatea Șercaia, comuna Șercaia, județul Brașov, teren în suprafață de 420 mp.

Publicat în Achiziții publice, la 14.12.2021

Anunț privind decizia de emitere a Avizului de Mediu pentru actualizare PUG și RLU Șercaia

Agenția pentru Protecția Mediului Brașov a decis emiterea avizului de mediu pentru proiectul de actualizare ale Planului Urbanistic General și Regulamentului Local de Urbanism, aferente Comunei Șercaia. Publicat în Achiziții publice, la 23.08.2021

Comunicat al Inspectoratului de Poliție Județean Brașov, Biroul analiza și prevenirea criminalității

Ce este violența domestică, ce este de făcut în situația de a fi victimă a violenței în familie și aspecte legale privind intervenția forțelor de ordine în acest caz. Publicat în Poliția, la 25.08.2021

Întâlnire cu Ministrul Fondurilor Europene

Marți, 24 noiembrie 2020, a avut loc la sediul Primăriei Șercaia o întâlnire între Ministrul Fondurilor Europene, domnul Ioan Marcel Boloș și primari din Țara Făgărașului. Au avut loc discuții cu privire la accesarea de fonduri în vederea finanțării unor proiecte. Publicat în Primar, la 5.05.2021

MUZEUL CLOPOTELOR LUMII

Un proiect de o importanță deosebită atât la nivel național, cât și internațional este cel privind înființarea unui muzeu al clopotelor lumii. Inițiativa aparține unui făgărășean, profesorul Ovidiu Oana Pârâu, cel care deține o colecție impresionantă de clopote, clopoței, tălăngi și zurgălăi, colecție unică în lume prin diversitatea şi vechimea pieselor. Muzeul va fi înființat la Șercaia, la școala veche. Proiectul este unul de anvergură, așa cum ne-a mărturisit prof. Ovidiu Oana Pârâu și necesită implicarea cât mai multor oameni.

Anunț privind decizia de emitere a Avizului de Mediu pentru planul ”Actualizare Plan Urbanistic General și Regulament Local – aferent comuna Șercaia”
Agenția pentru Protecția Mediului Brașov anunță publicul interesat asupra deciziei de emitere a avizului de mediu pentru planul ”Actualizare Plan Urbanistic General și Regulament Local – aferent comuna Șercaia”, propus a se implementa în județul Brașov, comuna Șercaia, titular Primăria Comunei Șercaia. Decizia de emitere a avizului de mediu, a fost definitivă în cadrul ședinței Comitetului Special Constituit, convocat în format exclusiv electronic, în data de 27.07.2021, ca urmare a analizării documentației și a desfășurării consultărilor publice, potrivit reglementărilor în vigoare. Decizia de emitere a avizului de mediu este afișată la sediul și site-ul APM Brașov, la sediul si pe site-ul titularului de plan, respectiv Primăria Comunei Șercaia.

Decizia APM 8572/2021, aviz mediu PUG, RLU Șercaia

ANUNȚ actualizare PUG si RLU

Anunț procedură avizare mediu pentru proiect apă-canalizare în Satul Vad

Anunț actualizare PUG

Primăria Comunei Șercaia, în calitate de titular, anunță publicul interesat asupra organizării dezbaterii publice pentru planul „ACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL și al REGULAMENTULUI LOCAL DE URBANISM al COMUNEI ȘERCAIA” în jud. Brașov, Dezbaterea publică va avea loc la sediul Primăriei Comunei Șercaia, în data 22.07.2020 ora 16.00, cu participarea autoritățiilor interesate de plan, inclusiv a custozilor/administratorilor ariilor naturale protejate.
Raportul de mediu poate fi consultat la sediul la sediul APM Brașov, str. Politehnicii nr. 3, Județul Brașov.

Observațiile publicului se primesc în scris, cu datele de identificare ale reclamantului, zilnic între orele 8-16 la sediul A.P.M. Brașov, str. Politehnicii nr. 3, județul Brașov și pe adresa de e-mail: office@apmbv.anpm.ro, în termen de 45 zile calendaristice, respectiv până la data de 22.07.2020.
În situatia menținerii stării actuale: în vederea luării unor măsuri suplimentare de combatere a noului Coronąvirus consultarea publicului, in vederea organizarii dezbaterii publice, care va avea loc în data de 22.07.2020, se va realiza excusiv în format electronic.

 

Reactualizarea Planului Urbanistic General si al Regulamentului Local de Urbanism al Comunei Șercaia

Tichetele sociale, pe suport electronic, pentru mese calde

Instituția Prefectului Județul Brașov ne transmite un comunicat al Ministerului Fondurilor Europene privind acordarea tichetelor sociale, pe suport electronic, pentru mese calde, conform Ordonanței de Urgență nr. 115/2020, privind unele măsuri pentru sprijinirea categoriilor de persoane cele mai defavorizate care beneficiază de mese calde pe bază de tichete sociale pe suport electronic pentru mese calde, acordate din fonduri externe nerambursabile, precum şi unele măsuri de distribuire a acestora.

Comunicare privind înregistrarea sistematică în Comuna Șercaia

Primăria Comunei Șercaia și SC Geoland Consulting SRL, informează cetățenii care dețin imobile în Comuna Șercaia în intravilan sau în extravilan că, începând cu luna septembrie a anului 2020, execută lucrări de înregistrare sistematică (cadastru general) în Comuna Șercaia. Deținătorii de imobile care nu își au domiciliul în Comuna Șercaia, dar care dețin imobile în această comună, sunt rugați să ceară detalii referitoare la această activitate și ce implică ea, la Punctul de informare aflat în sediul primăriei, respectiv la tel.0268245809 int.102, între orele 9.00 și 14.00.

ISTORICUL LOCALITĂȚII VAD
Denumirea localităţii este: Vad – româneşte; Vadum – latina; Vád – maghiară; Waadt, Waden – germană; Váád – în harta Iosefină din 1769. În timp s-au încercat mai multe explicaţii legate de provenienţa denumirii satului…

Sari la conținut