Cultură și Învățământ

La nivelul comunei Şercaia există 3 grădiniţe şi 3 şcoli primare (nu există nici o formă de învăţământ liceal). Situaţia copiilor înscrişi la unităţile de învăţământ este următoarea:

  • copii înscrişi la grădiniţe – 84;
  • elevi înscrişi în învăţământul primar şi gimnazial- 283. Rata de abandon înregistrată este de aproximativ 5%.

Numărul de cadre didactice care activează la nivelul comunei este de 25 de persoane, cu niveluri diferite de pregătire profesională:

  • 11 cadre cu studii superioare;
  • 7 cadre cu studii SSD;
  • 6 cadre care au absolvit liceul pedagogic;
  • un cadru didactic în curs de calificare.

La nivelul comunei funcţionează 2 biblioteci: biblioteca comunală şi biblioteca şcolară.
În prezent, în localitatea Şercaia există o modernă sală de sport, realizata recent. Elevii Şcolii Generale din localitate pot acum să-şi desfăşoare în condiţii optime orele de educaţie fizică. Tot aici se vor putea organiza competiţii sportive. Pe lângă mobilierul specific, sala de sport a fost dotată cu duşuri şi grupuri sociale moderne. Investiţia a costat un milion lei, banii provenind din fonduri guvernamentale, de la Consiliul Judeţean şi Consiliul Local.

Cultură

Cu o istorie care îşi intinde vestigiile până în preistorie, pe raza comunei se află mai multe monumente de mare însemnătate: Biserica Cetate a Halmeagului, Turnul Bisericii Evanghelice din Şercaia, numeroase construcţii arhitectonice datând din secolul al XVIII-lea, lăcaşuri de cult, ortodox, evanghelic, greco-catolic, adventist, case din lemn, ca o mărturie a trecutului.
În ceea ce priveşte infrastructura culturală, în Comuna Şercaia există 3 cămine culturale, acestea necesitând importante lucrări pentru reabilitare.

Târguri de mărfuri și animale:

  • Şercaia: 25 februarie, 8 mai, 21 august, 9 noiembrie
  • Vad: 9 februarie, 29 iunie, 20 noiembrie
  • Halmeag: 11 mai, 15 octombrie