Hotărâri ale Consiliului Local

Hotărârile Consiliului Local Șercaia, începând din anul 2020 se regăsesc în categoria ”Monitorul Oficial Local”:  https://sercaia.regista.ro/monitorul-oficial-local/hotararile-autoritatii-deliberative/hotararile-autoritatii-deliberative/4962

Documente

Fișier Descriere
Hotărârea nr. 16 din 12.04.2018 Privind aprobarea retelei scolare pentru anul 2018 - 2019
Hotărârea nr. 15 din 12.04.2018 Privind aprobare studiu de oportunitate pentru elaborarea planului urbanistic zonal "COMPLEX ZOOTEHNIC SUINE"
Hotărârea nr. 14 din 30.03.2018 Privind incetarea mandatului d-nului consilier Jidveian Aurel si validarea mandatului unui nou consilier pe locul devenit vacant
Hotărârea nr. 13 din 28.02.2018 Privind acordarea unui ajutor de urgenta dl. STRAMBU MIRCEA-CONSTANTIN domiciliat in Satul Vad, Nr. 9
Hotărârea nr. 12 din 28.02.2018 Privind trecerea in patrimoniul privat al comunei SERCAIA, a unor suprafete de teren
Hotărârea nr. 11 din 28.02.2018 Privind aprobarea preturilor de incepere a licitatiei in vederea exploatarii masei lemnoase prin modaliatea prestarii de servicii
Hotărârea nr. 10 din 28.02.2018 Privind aprobarea bugetului local pe anul 2018 precum si aprobarea utilizarii excedentului bugetului local
Hotărârea nr. 9 din 28.02.2018 Privind aprobarea activitatii desfasurata de asistentii personali persoanelor cu handicap grav pe semestrul II al anului 2017
Hotărârea nr. 8 din 28.02.2018 Privind reactualizarea valorii bunurilor cuprinse in inventarul domeniului public al Com. Sercaia la pozitiile 35 si 36 "DRUM DE EXPLOATARE AGRICOL" ca urmare a finalizarii investitii Imbunatatirea si dezvoltarea infrastructurii drumurilor de exploatatie agricola din comuna Sercaia, judetul Brasov, finantat prin FEADR.
Hotărârea nr .7 din 30.01.2018 Privind reorganizarea "Serviciului Public de Alimentare cu apa si Canalizare - epurare" fara personalitate juridica, din structura aparatului de specialitate al primarului comunei Sercaia, judetul Brasov, intr-un serviciu cu personalitate juridica, organizat in subordinea Consiliului Local al comunei Sercaia, sub denumirea "Serviciul Public Apa si Canalizare Sercaia", in conformitate cu dispozitiile art. II din Legea serviciului public de alimentare cu apa si canalizare nr. 241/2006, modificata si completata prin Legea nr. 224/30.07.2015
Hotărârea nr.5 din 30.01.2018 Privind oportunitatea asocierii COMUNEI SERCAIA cu Asociatia PROCULT MARGINENI in vederea sprijinirii pentru depunerea si implementarea Proiectului "initializarea traseelor turistice pe teritoriul GAL Rasaritul Tarii Fagarasului, constituirea de trasee tematice pedestre, ecvestre, si cicloturism, informarea turistilor, si promovarea potentialului turistic al zonei"
Hotărârea nr. 4 din 30.01.2018 Privind buna gospodarire a comunei Sercaia
Hotărârea nr. 3 din 30.01.2018 Privind instituirea taxei locale pentru solutionarea cererilor de divort pe cale administrativa
Hotărârea nr. 2 din 30.01.2018 Privind aprobarea solicitarii prelungirii cu 3 luni a scrisorii de garantie bancara nr. IG153301273/15.12.2015 in valoare de 1.924.252 lei, de la Fondul de Garantare a Creditului Rural pentru finantarea proiectului Imbunatatirea si dezvoltarea infrastructurii drumurilor de exploatatie agricola in comuna Sercaia, judetul Brasov, derulat prin PNDR 2014-2020
Hotărârea nr. 1 din 30.01.2018 Privind accesul fara perceperea de taxe la obiectivul de investitii Imbunatatirea si dezvoltarea infrastructurii drumurilor de exploatatie agricola din comuna Sercaia, judetul Brasov, finantat prin FEADR, pentru o perioada de 5 ani de la finalizarea investitiei