Meniu Închide

Situare și modalități de acces

Comuna Şercaia este situată în judeţul Braşov, pe şoseaua naţională DN1 (E68), între Braşov şi Sibiu, la circa 14 kilometri, spre est de municipiul Făgăraş şi la circa 56 de kilometri, spre vest de municipiul Braşov.
Şercaia este punctul terminus al drumului naţional DN73A, care face legătura între localităţile Predeal si Şercaia. Plasarea aceasta reprezintă o mare oportunitate pentru comună, aflându-se sub influenţa unui important centru de dezvoltare al ţării (este vorba despre Municipiul Braşov).
Localităţile aflate în imediata învecinătate sunt: Persani, spre est, Vad spre sud, Mândra spre vest, Hălmeag, spre nord-vest, Părău, spre nord-est.
Şercaia este constituită din 2 părţi delimitate de elementul natural reprezentat de valea râului Şercaia. La est de acesta se află cartierul săsesc al aşezării, numită de către locuitorii celeilalte părţi „în sat”, ceea ce sugerează că nucleul iniţial al aşezării actuale s-a situat aici.
Din punct de vedere administrativ, Şercaia este o localitate administrativă de rangul II, fiind compusă din următoarele unităti administrative: Şercaia – satul de reşedinţă, Vad (renumit pentru Poiana Narciselor) si Hălmeag (unde se află una dintre cele mai vechi biserici din Transilvania).

Localitatea Vad se află la interferenţa a trei mari unităţi morfo – structurale şi anume: zona nordică a Munţilor Făgăraşului, Dealurile Perșanilor centrali şi sudici şi Depresiunea Făgăraşului, mai exact în partea de sud-est a depresiunii Făgăraşului, în unghiul format de Carpații Meridionali cu cei Răsăriteni, pe câmpia de acumulare piemontană, în mijlocul şesului aluvionar al Văii Șincii.
Este situată aproximativ în centrul țării, străbătută de Drumul Naţional DN 73A Șercaia – Râşnov și are următoarele coordonate geografice:
– 45.79174 latitudine nordică;
– 25.14340 longitudine estică.
– altitudine 462 m.

Localităţile limitrofe sunt:
– Șercaia (centrul de comună), spre Nord,
– Perșani, spre Est,
– Șinca Veche, Ohaba şi Șercăița, spre Sud,
– Bucium şi Toderița, spre Sud – Vest ,
– Mândra, spre Nord – Vest.

Satul se află într-un cadru natural deosebit, datorat formelor de relief impunătore care se pot observa încă de la intrarea în localitate: spre sud şi sud-vest culmile semeţe şi trufaşe ale Munţilor Făgăraş; spre est şi sud-est Munţii Perșani şi Măgura Codlei care se zăreşte în zare; în nord Podişul Transilvaniei cu dealurile împăturite de peste Olt; iar spre vest câmpia întinsă a Făgăraşului.
Vatra satului este situată într-o zonă de şes, ocupând o suprafaţă de circa 2 km pătraţi, între platourile „Coastă” şi „Aluniş”. Satul are 385 de numere de casă, cuprinzând 231 de gospodării, restul de numere reprezentând grădini.
Localitatea este împărţită în două părţi inegale de Valea Șincii sau Şercăii, după alţi autori, partea din stânga sau „peste vale” este mai mică, iar partea din dreapta este mai mare. Hotarul satului se întinde pe o suprafaţă de 24 de km pătraţi.

Posted in Aspecte generale