Meniu Închide

Viceprimar

BUTUM IOAN EUSEBIU

Data nașterii: 19.04.1981
Locul nașterii: Făgăraș
Stare civilă: necăsătorit
Religie: ortodoxă
Naționalitate: română
Cetățenie: română

Competențe

  • Spirit de echipă; capacitate de adaptare sporită si de asimilare de noi informații si abilități Seriozitate, flexibil in abordarea problemelor, eficient la locul de muncă, comportament adecvat Punctualitate, responsabilitate, spirit practic

Aptitudini și competențe

  • Atenție distributiva
  • Atitudine pozitiva fata de sarcinile postului
  • Ordonat si prudent in munca
  • Disciplinat si optimist

Program de audiențe:

  • În fiecare Luni între orele: 10.00 – 13.00

PRINCIPALELE ATRIBUŢII ALE VICEPRIMARULUI PE BAZA LEGII 215/2001

a) Îndrumă şi supraveghează activitatea gardienilor publici, conform angajamentelor contractuale,
b) controlează igiena şi salubritatea localurilor publice şi produselor alimentare puse in vânzare pentru populaţie, cu sprijinul serviciilor de specialitate,
c) asigură repartizarea locuinţelor sociale pe baza hotărârii consiliului local,
d) exercită controlul asupra activitaţilor din targuri, pieţe, oboare, locuri şi parcuri de distracţii şi ia măsuri pentru buna funcţionare a acestora,
e) răspunde de inventarierea şi administrarea bunurilor care aparţin domeniului privat al comunei
f) organizează evidenţa lucrărilor de construcţii din localitate si pune la dispoziţie autoritaţilor administraţiei publice centrale rezultatele acestor evidenţe
g) ia măsuri pentru controlul depozitării deşeurilor menajere, industriale sau de orice fel, pentru asigurarea igienizării malurilor cursurilor de apă din raza comunei sau a oraşului, precum şi pentru decolmatarea văilor locale şi a podeţelor pentru asigurarea scurgerii apelor mări.