Meniu Închide

Comisiile de specialitate ale Consiliului Local Șercaia

Butum Ioan Eusebiu

Opriș Cornel

Băcilă Silviu

Morda Cristina

Berbecar Valeriu

Mărginean Tiberiu- Olimpiu

 1. Comisia pentru probleme de dezvoltare: economico-socială, buget-finanțe, administrarea patrimoniului public și privat al comunei, agricultură, silvicultură, gospodărire comunală, servicii și comerț:

  1. Butum Ioan Eusebiu
  2. Bandi Attila
  3. Băcilă Silviu
  4. Kovacs Zoltan –Mark

  5. Mărginean Tiberiu- Olimpiu
  6. Opriș Cornel
  7. Popa Valeriu
 1. Comisia pentru probleme de învățământ, sănătate, cultură, protecție socială, activități sportive și de agrement:

  1. Chiorean Remus

  2. Mărginean Tiberiu – Olimpiu
  3. Morda Cristina – Rodica

 1. Comisia pentru probleme de administrație publică, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor, protecția mediului:

  1. Berbecar Valeriu
  2. Butum Ioan Eusebiu
  3. Munteanu Cosmin – Zeno
Posted in Comisiile de specialitate ale Consiliului Local Șercaia

1 Comment

 1. Pingback:Atribuții ale Consiliului Local – Primăria Comunei Sercaia

Comentariile sunt închise.