Meniu Închide

Comisiile de specialitate ale Consiliului Local Șercaia

Acasă / Administrație / Consiliul Local Șercaia / Comisiile de specialitate ale Consiliului Local Șercaia

1. Comisia pentru probleme de dezvoltare: economico-socială, buget-finanțe,
administrarea patrimoniului public și privat al comunei, agricultură, silvicultură,
gospodărire comunală, servicii și comerț:

Butum
Ioan - Eusebiu

Bandi Attila

Băcilă Silviu

Kovacs
Zoltan - Mark

Mărginean
Tiberiu - Olimpiu

Opriș Cornel

Popa Valeriu

2. Comisia pentru probleme de învățământ, sănătate, cultură, protecție socială,
activități sportive și de agrement:

Chiorean Remus

Mărginean
Tiberiu - Olimpiu

Morda Cristina

3. Comisia pentru probleme de administrație publică, juridică, apărarea ordinii
și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor, protecția mediului:

Berbecar Valeriu

Butum
Ioan - Eusebiu

Munteanu
Cosmin - Zeno

Sari la conținut